">Otvorená infraštruktúra pre sieťové výpočty z Berkeley,softvérová platforma pre distrubuované výpočty využívajúca dobrovoľne poskytnuté počítačové zdroje.

BOINC.SK

Tímové štatistiky:Boinc Users of the Day

A tu je dalšia web stránka, ktorá stoji zato.

Grafy BOINC.SKA tu je ukážka podpisov.